Wykonujemy:

- roboty ziemne, wyburzeniowe i rozbiórkowe
- wykopy i nasypy
- rekultywacje i makroniwelacje terenów
- roboty budownictwa melioracyjnego i wodnego
- sieci kanalizacyjne
- usługi sprzętowe i transportowe
- budowy dróg, parkingów i chodników
- stabilizacje gruntu cementem, wapnem itp.
- układanie nawierzchni z kostki brukowej i granitowej oraz masy asfaltowej
Wdrożenie 1 udoskonalonej usługi:
- profilowanie podłoża na gruntach skalistych
Wprowadzenie do oferty 1 nowej usługi:
- równanie pod niweletę drogi z wykorzystanie Tachimetru 3D