Realizacje 1993-2011

Przedsiębiorstwo Sprzętowo-Transportowe Andrzej Kasprzak
Jerka, ul. Łowiecka 29
64-010 Krzywiń
Rozpoczęcie działalności 1993 rok.

1993-2000:
-Remont wałów przeciwpowodziowych na rzece Odrze 3000m
-Remont wałów przeciwpowodziowych na rzece Barycz 1200m
-budowa odcinka autostrady A-2 Nowy Tomyśl-Komorniki od km112+845 do km 114+880- roboty ziemne
-budowa ul. Przelotowej w Murowanej Goślinie- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej wraz z odwodnieniem
-Poszerzenie nawierzchni i budowa ścieżki rowerowej na drodze wojewódzkiej Nr 196 na odcinku Czerwonak-Owińska
-wykopy pod budynki mieszkalne(dla firm: Agrobex, Danter, Wschód-Bud, Jakś-Bud, Dan-Bud, Brat, Democo Poland, Dobur)
- roboty wyburzeniowe i rozbiórkowe

Rok 2000
-Przebudowa ujęcia wody "Dębina" w Poznaniu - zasypywanie stawów infiltracyjnych w pasie przyszłej obwodnicy Poznania
- Wykonanie drogi i kanalizacji deszczowej na ul. Ogrodowej w Szczodrzykowie
-Remont ul. Morelowej w Luboniu
Budowa drogi i chodników na ul. Staszica w Śremie
-Remont nawierzchni drogi powiatowej Turew-Śrem

Rok 2001
Modernizacja drogi w m. Lubiatowo
Budowa dojazdów do wiaduktu w Środzie wlkp.- nasypy
Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 32511 Książ Wlkp. - Dolsk
Modernizacja ul. Reja w Luboniu
Modernizacja ul. Wilkońskiego w Lesznie
Budowa drogi gminnej w miejscowości Twardów Gmina Stęszew
Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 11 z drogą woj. Nr 432 32 w m. Środa Wlkp.

Rok 2002
-Przebudowa drogi woj. Nr 432 Nochowa-Wyrzeka
-Rehabilitacja drogi krajowej nr 11 Środa Wlkp.- Mieszków
-Modernizacja skrzyżowania ulicy Poznańskiej i Piaskowej w Puszczykowie- budowa ronda-roboty ziemne
-Roboty drogowe- Budowa kanalizacji w Mosinie- Pożegowo I
-Autostrada A2 odcinek Września - Słupca - drogi serwisowe-roboty ziemne

Rok 2003
-Autostrada A2 odcinek Komorniki - Nowe Tomyśl- roboty ziemne, podbudowy
-Modernizacja drogi krajowej nr 5 odcinek Komorniki - Głóchowo
-Roboty drogowe związane z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Mosina - Pożegowo II

Rok 2004
-Roboty odtworzeniowe po budowie kanalizacji sanitarnej dla wsi Krajkowo, Sowinki, Baranowo, Baranówki - gmina Mosina
-Roboty drogowe związane z budową dojazdów do wiaduktu WD-1 w ciągu ul. Tarnowskiej w Poznaniu
-Przebudowa drogi powiatowej nr 32609 Ostrowieczno - Lipówka
-Roboty drogowe i rozbiórkowe przy budowie drogi do mostu Poznań- Starołęka
-Remont drogi krajowej nr 2 na odcinku Chełmno - Podrzewie
-Budowa drogi Gminnej w m. Nowieczek Gmina Dolsk
-Roboty drogowe przy ul. Obornickiej i Kurpińskiego w Poznaniu
-Budowa ul. Szreniawskiej w m. Wiry

Rok 2005
-Odtworzenie nawierzchni po robotach kanalizacyjnych na ul. Stawnej i Parkowej w Głuchowie
-Roboty drogowe- wykonanie nawierzchni dróg, placów manewrowych i chodników przy budowie Tłoczni Gazów w Szamotułach
-Budowa ul. Różanej w Tulcach wraz z odwodnieniem
-Budowa nawierzchni ul. Morelowej i Orzechowej wraz z kanalizacją deszczową w Grodzisku Wlkp.

Rok 2006
Odnowa nawierzchni drogi krajowej Nr 12 na odcinku Szlichtyngowa - Wschowa
Remont kapitalny jezdni i chodników na ul. Poprzecznej w Śremie
Budowa dróg gminnych na Śremskim Parku Inwestycyjnym-Wschodnim

Rok 2007
Roboty ziemne i drogowe dla inwestycji ProLogis Park Wrocław
Kompletne wykonanie prac ziemnych i prac makroniwelacyjnych dla inwestycji ProLogis Sady III
Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 430 Luboń - Łęczyca
Roboty ziemne przy rozbudowie drogi krajowej S 11 Poznań-Kórnik Budowa dróg dojazdowych Jaryszki-Koninko-Gądki dł. 5,2km
Remont nawierzchni "Toru Poznań"
Wbudowanie 4 zbiorników magazynowych paliw wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bazie Paliw Nr 10 w Kawicach.

Rok 2008
Roboty ziemne i drogowe Dla inwestycji ProLogis Park Błonie II Hala Raben i Antalis
Roboty ziemne i drogowe dla inwestycji Fabryka TPV Gorzów Wlkp.
Roboty ziemne i drogowe dla inwestycji Magazyn Logit Konin
Roboty ziemne i drogowe dla inwestycji ProLogis Park Goleniów

Rok 2009
Roboty ziemne i drogowe dla inwestycji budowlanej Centrum Dystrybucyjnego firmy Elpro Sp. Z o.o. w Stargardzie Szczecińskim
Roboty ziemne i drogowe dla inwestycji ProLogis Park Piotrków Trybunalski II
Roboty ziemne i drogowe Dla inwestycji Raben Robakowo
Roboty ziemne i drogowe dla inwestycji ProLogis Park Rawa Mazowiecka

Rok 2010
- Podbudowa stabilizowana cementem 5MPa na budowie BYŚ- Sortownia Odpadów w Warszawie
- Roboty ziemne i drogowe dla inwestycji GLS w Bydgoszczy
- Roboty ziemne i drogowe dla II fazy inwestycji Raben w Strykowie
- Roboty ziemne i drogowe dla inwestycji GLS we Wrocławiu
- Stabilizacja terenu 14360 m2 na inwestycji ESA Truck w Iłowie
- Budowa drogi w Leśnictwie Ziemin- Nadleśnictwo Kościan
- Utwardzenie dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Mełpinie i Pokrzywnicy - gmina Dolsk

Rok 2011
- Utwardzenie drogi wraz z kanalizacją wokół "Osiedla Olszynka" w m. Krosno k/Mosiny
- Roboty drogowe na budowie salonu meblowego AGATA Meble w Poznaniu - Komorniki
- Roboty drogowe BRIDGESTONE - Budowa Magazynu Opon w Poznaniu
- Roboty ziemne i drogowe dla inwestycji Raben w Straszynie
- Nasyp i stabilizacja pod hale na budowie ALUMETAL w Nowej Soli
- Przebudowa drogi woj. Nr 434 od końca obwodnicy m. Śrem do skrzyżowania z drogą krajowa nr 36 (roboty ziemne i drogowe)
- Centrum handlowo-usługowe TESCO w Kościanie - roboty ziemne
- Wykonanie robót ziemnych i drogowych dla hali GEDIA w Nowej Soli
- Budowa Zachodniej Obwodnicy m. Poznań w ciągu S11 na odcinku Złotkowo - Autostrada A2 (Głuchowo) - etap I dł. 14,2 km
- Budowa obwodnicy Żyrardowa w ciągu drogi krajowej nr 50 odcinek od km 0+000,00 do km 8+417,00 km( roboty ziemne i drogowe)
- Budowa etapu II obwodnicy m. Śrem i m. Zbrudzewo dł. 3,12 km
- Budowa Obiektu Ocynkowni ZinPower Buk w Niepruszewie- roboty ziemne , stabilizacje, nawierzchnia z kostki brukowej.
- Roboty ziemne i drogowe dla inwestycji SEGRO Tychy
- Budowa obwodnicy Północnej m. Grodzisk Wlkp. na odcinku od ul. Nowotomyskiej do ul.Bukowskiej wraz z oświetleniem