Witamy na naszej stronie!

Firma istnieje od 1993r. Przez wszystkie te lata starałem się zdobyć zaufanie ma rynku budowlanym. Dzięki temu, że posiadam bogaty park maszynowy oraz wykwalifikowan± kadrę pracownicz±, mogę wykonywać wszystkie roboty ziemne i transportowe. Mam nadzieję, że pozytywne referencje, które otrzymałem od znanych i cenionych na rynku budowlanym Inwestorów, uczyni± ze mnie wiarygodnego partnera. Gwarantuję wykonanie każdego zadani, jakie Państwo przed nami pastawicie.

Uprzejmie informujemy, że w roku 2010 Przedsiębiorstwo Sprzętowo Transportowe Andrzej Kasprzak zrealizowało projekt przy udziale srodków z Unii Europejskiej pt. " Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa Sprzętowo-Transportowego Andrzej Kasprzak poprzez zakup nowoczesnego sprzętu celem swiadczenia nowych i udoskonalonych usług ". Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I "Konkurencyjność przedsiębiorstw", działania 1.2 - Wsparcie rozwoju MSP, Schematu IV Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu wyniosła 1969601,63 zł, przy czym dofinansowanie srodkami z Unii Europejskiej było równe 499 826,77zł.

Z wyrazami szacunku
Andrzej Kasprzak